Česko-jihoafrická
obchodní komora

Sezimova 3
140 00 Praha 4
tel.: 261 21 69 96
e-mail:
info@cz-sa.cz::  Úvod  ::  


Česko-jihoafrická obchodní komora od svého založení v roce 1996 napomáhá českým a jihoafrickým firmám při uskutečňování jejich obchodních zájmů v obou zemích.
 
Komora, která byla založena s podporou velvyslanectví Jihoafrické republiky v Praze, spolupracuje s obchodními komorami v JAR, s Hospodářskou komorou ČR, se Svazem průmyslu ČR a přirozeně s vládními orgány obou zemí-především s jejich zastupitelskými úřady v Praze a v Pretorii, s příslušnými odbory ministerstva zahraničních věcí  a ministerstva průmyslu a obchodu.
 
Hlavním cílem komory je poskytování informací o možných obchodních partnerech v obou zemích a o základních podmínkách vzájemných obchodních styků. Veškeré služby poskytuje komora na komerční bázi všem zájemcům, svým členům pak za zvýhodněných podmínek.
 
Komora rovněž napomáhá rozvoji kulturních styků a zvyšování obecné informovanosti o obou zemích.
 
Důležitými aktivitami komory je zasílání informací o obchodním a politickém dění v Jižní Africe svým členům, organizování obchodních misí do JAR, spolupráce s jihoafrickými organizacemi a úřady při přijímání jihoafrických obchodních misí či návštěv významných státních představitelů v ČR.

Pro zajištění služeb v průzkumu trhu přímo v JAR otevřela svoji kancelář v Johannesburgu.

 Z našeho archivukorespondence z období těsně před založením komory.

 

Czech-South African
Chamber of Commerce

Sezimova 3,
140 00 Prague 4
Czech Republic
phone:
+420 261 21 69 96
e-mail:
info@cz-sa.cz(c) Česko-jihoafrická obchodní komora, 2006